BSO Kids eiland heeft een duidelijke doelstelling ten aanzien van Buitenschoolse Opvang. Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen bij ons, dit wordt gerealiseerd door het bieden van een beschermend, liefdevol, gezellig en opvoedkundig beleid.Opvangtijd op de BSO moet vrije tijd zijn.

Een pedagogisch beleidsplan op papier zetten heeft een aantal belangrijke voordelen. Het is voor de ouders duidelijk waar wij voor staan, wat zij belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind(eren) en op welke manier hier uitvoering aan wordt gegeven. Het beleid is hierdoor inzichtelijk en er kan gemakkelijk over gepraat worden.

                                                                                                                     

Wilt u meer informatie over het pedagogisch beleid           Klik hier voor het Beleidsplan BSO

Wilt u meer informatie over het laatste inspectierapport  Klik hier voor het laatste inspectierapport

Wilt u meer informatie over de RIE gezondheid                 Klik hier voor de Rie gezondheid

Wilt u meer informatie over de RIE veiligheid                    Klik hier voor de Rie veiligheid

 

Webdesign/Modified Florijn Terstal